THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức trực tuyến (sau đây gọi tắt là “Đại hội trực tuyến”) được tổ chức cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Bắt đầu từ 9h00’ thứ Tư ngày 30/06/2021.
 2. Địa điểm tổ chức họp trực tuyến: Trụ sở Công ty Cổ phần Thiết Bị, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Lưu ý: Quý cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp trực tuyến)
 3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/05/2021.
 4. Hình thức tham dự: Trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ https://ezgsm.fpts.com.vn   
 5. Cách thức tham dự và biểu quyết:
 6. Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn https://ezgsm.fpts.com.vn để tham dự Đại hội theo thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập và Mật khẩu, được gửi tới quý cổ đông theo Thư mời. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
 7. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty về địa chỉ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Thiết Bị: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Thời giam chậm nhất trước: trước 16h ngày 25/06/2021 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
 8. Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn chi tiết.
 9.  Email: mac@machinco1.com.vn                Điện thoại: 0243.8541022
 10. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.machinco1.com.vn từ ngày 09/06/2021.
 11. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông không nhận được Thư mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.
 12. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:
 13. Văn phòng Công ty: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
 14. Điện thoại: 0243.8541022
 15. Email: mac@machinco1.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Bị trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ để Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!