Kinh doanh xuất nhập khẩu

  • Kinh doanh xuất nhập khẩu là lĩnh vực hoạt động truyền thống của Công ty cổ phần Thiết bị. Với hơn 50 năm hoạt động, Công ty đã tạo dựng được uy tín, là đầu mối, là bạn hàng tin cậy của các đơn vị trong và ngoài nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
  • Ngành hàng chính: kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất và tiêu dùng, dưới hai hình thức là kinh doanh uỷ thác và tự doanh.

Kinh doanh và đầu tư bất động sản

 
  • Ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống, công ty còn mở rộng lĩnh vực sang kinh doanh dịch vụ bất động sản và đây là hoạt động trọng tâm của chiến lược phát triển Công ty.
  • Các loại hình dịch vụ Công ty đang cung cấp bao gồm: dịch vụ cho thuê mặt bằng trung tâm thương mại, văn phòng, kho bãi.