NHẬP KHẨU CHẤT ỔN ĐỊNH

Nhập khẩu chất ổn định

  • Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, …
  • Sản lượng kinh doanh: 500-1.000 tấn/năm
  • Kinh doanh, nhập khẩu ủy thác.

Liên hệ: Phòng kinh doanh

  • Trần Lê Trang
  • ĐT: 0904262147
  • Email: trangtranle@machinco1.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *