Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Thiết bị được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị, qua mỗi thời kỳ khác nhau thì lại có sự sáp nhập, tách chuyển hoặc đổi tên theo sự chuyển đổi của đơn vị chủ quản. Việc hình thành Công ty cổ phần Thiết bị hiện nay được thành lập trên cơ sở của 2 đơn vị chủ yếu: kho Đông Anh tiền thân là kho Đông Anh thuộc Cục Thiết bị, Tổng cục vật tư và kho Phú Lãm tiền thân là tổng kho III thuộc Cục Thiết bị, Tổng cục vật tư. Các dấu mốc hình thành tên gọi Công ty cổ phần Thiết bị ngày nay như sau:

Công ty được thành lập từ 1959 với tên gọi là Tổng kho III – Hà Đông – thuộc Cục Thiết bị, Tổng cục vật tư.

01/7/1983: Sáp nhập Tổng kho I và Tổng kho II của Bộ vật tư theo Quyết định số 388/VT-QĐ thành Công ty Thiết bị thuộc Liên hiệp xuất nhập khẩu vật tư – Bộ vật tư.

11/9/1985: Công ty có tên gọi là Công ty Thiết bị – thuộc Tổng Công ty thiết bị và phụ tùng – Bộ vật tư (theo quyết định số 414/VT-QĐ về việc đổi Liên hiệp xuất nhập khẩu vật tư thành Tổng công ty thiết bị và phụ tùng).

28/5/1993: Công ty có tên gọi là Công ty Thiết bị – trực thuộc Tổng Công ty Máy và phụ tùng-Bộ Thương Mại (theo quyết định số 617/TM-TCCB về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước).

23/5/2003: Công ty có tên gọi là Công ty Thiết bị – Bộ Thương Mại (theo Quyết định số 612/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương Mại).

01/4/2006: Công ty Thiết bị chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (theo Quyết định số 2357/QĐ-BTM của Bộ Thương Mại phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Thiết bị thành công ty cổ phần).
Trải qua hơn 50 năm hoạt động, Công ty đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, cho đến ngày hôm nay, Công ty không chỉ dừng lại ở lĩnh vực cung cấp máy móc, thiết bị mà trở thành một công ty hoạt động đa ngành. Với bề dày kinh nghiệm trong quá trình hoạt động thương mại cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên sâu nghề nghiệp, Công ty đã khẳng định là doanh nghiệp có uy tín trên thương trường và được nhiều bạn hàng, đối tác tin cậy

Nhập từ khóa tìm kiếm