Ngành sữa

Nhập khẩu Đường

Nhập khẩu Đường

– Sản lượng kinh doanh: 500 – 1.000 tấn/năm – Kinh doanh, nhập khẩu ủy thác. Liên hệ: Trần Minh Ngọc – Trưởng phòng kinh doanh 2         Tel: (84-4) 38540 021         Mobile: 0913 240 551         Email: ngocmachinco1@vnn.vn

Đọc tiếp

Nhập từ khóa tìm kiếm