Hóa chất

Nhập khẩu chất ổn định

Nhập khẩu chất ổn định

– Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, … – Sản lượng kinh doanh: 500-1.000 tấn/năm – Kinh doanh, nhập khẩu ủy thác. Liên hệ: Phòng Kinh doanh 2 – Trần Lê Trang – ĐT: 0904262147 – Email: letrang2002@hotmail.com – Nguyễn Minh Thu – ĐT: 0912396019 – Email: minhthubusineess@vnn.vn – Phùng Ngọc Anh – […]

Đọc tiếp
Nhập khẩu hóa chất

Nhập khẩu hóa chất

– Các loại: Acid stearic, Chất ổn định,…. – Nhập từ: Indonesia,… – Sản lượng kinh doanh: 500 – 1.000 tấn/năm – Kinh doanh, nhập khẩu uỷ thác. Liên hệ: Phòng Kinh doanh 2 – Trần Lê Trang – ĐT: 0904262147 – Email: letrang2002@hotmail.com – Nguyễn Minh Thu – ĐT: 0912396019 – Email: minhthubusineess@vnn.vn – Phùng […]

Đọc tiếp

Nhập từ khóa tìm kiếm