Tầm nhìn

Đưa thương hiệu Machinco1 trở thành một thương hiệu lớn trên thương trường;

Sứ mệnh

 • Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của con người thông qua hình thức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo.
 • Mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động với môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp.
 • Gia tăng giá trị đầu tư và tối đa hoá lợi ích của các cổ đông.
 • Chung sức xây dựng hình ảnh thủ đô văn minh, hiện đại, năng động và phát triển.

Giá trị cốt lõi

 • Trí tuệ, sáng tạo và sự đổi mới là nền tảng vững chắc của Công ty.
 • Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm trọng.
 • Lợi ích khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu.

Mục tiêu chiến lược

 • Lấy hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược để từng bước mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá ngành nghề.
 • Chú trọng phát triển nguồn nhân lực để nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập.
 • Quản trị tài chính, sử dụng linh hoạt hiệu quả nguồn vốn, liên kết hợp tác với các đối tác tài chính phục vụ cho các dự án lớn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
 • Xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu Công ty bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang lại cho khách hàng.