Quan hệ cổ đông

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thuờng niên 2017

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thuờng niên 2017

Chương trình họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017: http://tunbon.com/machinco1.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/chuong-trinh-DH-2017.doc Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị, tổng kết 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.http://machinco1.com.vn//files/2017/05/29/Báo cáo HĐQT.docx Báo cáo hoạt đông của Ban Kiểm Soát 2016.http://machinco1.com.vn//files/2017/05/29/Bao cao BKS.docx Báo cáo tài chính 2016http://machinco1.com.vn//files/2017/05/29/báo cáo tài chính 2016.pdf Phương án phân phối lợi […]

Đọc tiếp
Thay đổi kế toán trưởng công ty

Thay đổi kế toán trưởng công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Nguyễn Trãi, p.Thanh Xuân Bắc, q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Điện thoại: 04. 6285 0375                               Fax: 04. 38542 276 Nội dung thông tin công bố: […]

Đọc tiếp

Nhập từ khóa tìm kiếm