Nông sản

Các sản phẩm nông sản

Các sản phẩm nông sản

– Các loại: Quế, Hồi, Thảo quả,… – Sản lượng kinh doanh: 1.000 – 2.000 tấn/năm – Kinh doanh, nhập khẩu ủy thác. Liên hệ: Phòng Kinh doanh 2 – Trần Lê Trang – ĐT: 0904262147 – Email: letrang2002@hotmail.com – Nguyễn Minh Thu – ĐT: 0912396019 – Email: minhthubusineess@vnn.vn – Phùng Ngọc Anh – ĐT: 0949946868 – […]

Đọc tiếp

Nhập từ khóa tìm kiếm